Банкови сметки на НАП

Банкови сметки на НАП за данъци и осигуровки от 2014 г.
От 1 март 2014г. влизат в сила следните банковите сметки

Кодове за плащане на данъци и осигуровки за 2014 г.

Осигуровки и данъци за 2014 г.


ТД на НАП СОФИЯ-ГРАД
ТД на НАП СОФИЯ-ГРАД СДО
ТД на НАП СОФИЯ-ГРАД ГДО
ТД на НАП СОФИЯ, офис СОФИЯ ОБЛАСТ
ТД на НАП СОФИЯ, офис БЛАГОЕВГРАД
ТД на НАП СОФИЯ, офис КЮСТЕНДИЛ
ТД на НАП СОФИЯ, офис ПЕРНИК
ТД на НАП БУРГАС
ТД на НАП БУРГАС СДО
ТД на НАП БУРГАС, офис СЛИВЕН
ТД на НАП БУРГАС, офис ЯМБОЛ
ТД на НАП ВАРНА
ТД на НАП ВАРНА СДО
ТД на НАП ВАРНА, офис ДОБРИЧ
ТД на НАП ВАРНА, офис РАЗГРАД
ТД на НАП ВАРНА, офис РУСЕ
ТД на НАП ВАРНА, офис СИЛИСТРА
ТД на НАП ВАРНА, офис ТЪРГОВИЩЕ
ТД на НАП ВАРНА, офис ШУМЕН
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО СДО
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, офис ВИДИН
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, офис ВРАЦА
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, офис ГАБРОВО
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, офис ЛОВЕЧ
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, офис МОНТАНА
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, офис ПЛЕВЕН
ТД на НАП ПЛОВДИВ
ТД на НАП ПЛОВДИВ СДО
ТД на НАП ПЛОВДИВ, офис КЪРДЖАЛИ
ТД на НАП ПЛОВДИВ, офис ПАЗАРДЖИК
ТД на НАП ПЛОВДИВ, офис СМОЛЯН
ТД на НАП ПЛОВДИВ, офис СТАРА ЗАГОРА
ТД на НАП ПЛОВДИВ, офис ХАСКОВО

Кодове за данъци и осигуровки

От 1 март 2014г. влизат в сила следните изменения в банковите сметки и кодовете за вид плащане:
Закриват се всички съществуващи банкови сметки за администрирани от НАП приходи за ЦБ, НОИ и НЗОК и приложимият за тях код за вид плащане.

Данъци и други приходи за централния бюджет
110000
Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДОО, Ф ГВРС и УчПФ
551111
Здравноосигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за НЗОК
561111
Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДЗПО
581111

Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)

Към издание КИД 2008 на Националния Статистически Институт
код наименование на икономическа дейност

A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО
01 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности
01.1 Отглеждане на едногодишни растения
01.11 Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена
01.12 Отглеждане на ориз
01.13 Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, кореноплодни и грудкови
01.14 Отглеждане на захарна тръстика
01.15 Отглеждане на тютюн
01.16 Отглеждане на влакнодайни растения
01.19 Отглеждане на други едногодишни растения
01.2 Отглеждане на многогодишни насаждения
01.21 Отглеждане на грозде

Прочети още: Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)

Минимална работна заплата БГ

Минимална работна заплата за страната по години в лева

Година

Срок

     Месечна

Часова

Нормативно основание

2014

           01.01.2014 -

340.00

2.03

ПМС № 249/31.10.2013 г.

Прочети още: Минимална работна заплата БГ

Подкатегории