Банкови сметки на НАП

Банкови сметки на НАП за данъци и осигуровки от 2014 г.
От 1 март 2014г. влизат в сила следните банковите сметки

Кодове за плащане на данъци и осигуровки за 2014 г.

Осигуровки и данъци за 2014 г.


ТД на НАП СОФИЯ-ГРАД
ТД на НАП СОФИЯ-ГРАД СДО
ТД на НАП СОФИЯ-ГРАД ГДО
ТД на НАП СОФИЯ, офис СОФИЯ ОБЛАСТ
ТД на НАП СОФИЯ, офис БЛАГОЕВГРАД
ТД на НАП СОФИЯ, офис КЮСТЕНДИЛ
ТД на НАП СОФИЯ, офис ПЕРНИК
ТД на НАП БУРГАС
ТД на НАП БУРГАС СДО
ТД на НАП БУРГАС, офис СЛИВЕН
ТД на НАП БУРГАС, офис ЯМБОЛ
ТД на НАП ВАРНА
ТД на НАП ВАРНА СДО
ТД на НАП ВАРНА, офис ДОБРИЧ
ТД на НАП ВАРНА, офис РАЗГРАД
ТД на НАП ВАРНА, офис РУСЕ
ТД на НАП ВАРНА, офис СИЛИСТРА
ТД на НАП ВАРНА, офис ТЪРГОВИЩЕ
ТД на НАП ВАРНА, офис ШУМЕН
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО СДО
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, офис ВИДИН
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, офис ВРАЦА
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, офис ГАБРОВО
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, офис ЛОВЕЧ
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, офис МОНТАНА
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, офис ПЛЕВЕН
ТД на НАП ПЛОВДИВ
ТД на НАП ПЛОВДИВ СДО
ТД на НАП ПЛОВДИВ, офис КЪРДЖАЛИ
ТД на НАП ПЛОВДИВ, офис ПАЗАРДЖИК
ТД на НАП ПЛОВДИВ, офис СМОЛЯН
ТД на НАП ПЛОВДИВ, офис СТАРА ЗАГОРА
ТД на НАП ПЛОВДИВ, офис ХАСКОВО