• ТРЗ и ЛС

  Трудов договор, Граждански договор, ДУК, Допълнително споразумение, Други договор, Назначаване, Освобождаване, Заплати, Осигуровки, Отпуски, Болнични, Майчинство, Декларация 1 и 6, УП1, УП2 и УП3, Сомоосигуряващи се, Консултации...
  +Виж още
 • Данъци

  Данъчни декларации на физически лица, Сметки за изплатени суми, Служебни бележки по чл.45, Справки по чл.73, Договор за неам, Консултации...
  +Виж още
 • Полезно

  Декларации по по чл.348, ал.2, ал.3 от КТ за трудова книжка, Декларация съгласие лични данни, Договор за наем, Трудов договор, Допълнително споразумение към Трудов договор, Договор за управление, Договор за счетовоно-консултантски услуги, Молби за назначаване, отпуска, обезщетени, напускане и други...
  +Виж още
 • 1
 • 2
 • 3
 • Новини
 • Популярно
 • Актуално
 • Свържете се с нас
EU-HR

Развитие на човешките ресурси

ЕК одобри Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ до 2020 г.

Средствата ще се използват за увеличаване на заетостта и социално приобщаване на хората.

 
HumanResources

HR мениджърите у нас

Над 50% от HR мениджърите у нас не планират да наемат нови служители.

Най-ангажирани към работодателя са служителите от фармацевтичната индустрията, следвани от ИТ сектора.

 
phone

ДЖИ ЕНД КЕЙ КОНСУЛТ

София 1000

Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мобилен: 0884945666

 

 

За нас

logo-green-1GandKconsul.com извършва финансово-счетоводни и консултантски дейности: ТРЗ, ДАНЪЦИ, ДДС, ЗБУТ и ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ...
Прочети още за нас +

G and K CONSULT

От 24.02.2015 влизат в сила промените в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства, обн. ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г., направени във връзка с приетите промени в чл. 118 от ЗДДС в сила от 1 януари 2015 година.

Съгласно промените в Наредба № Н-18 от 2006 г., всички лица, които извършват зареждане на превозни средства, машини, съоръжения и друга техника за собствени нужди с течни горива задължително подават в НАП данни за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди. Подаването на данните ще се извършва по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП в 14-дневен срок от влизане в сила на Наредбата. 

 

Обхватът на подаваните данни за всеки съд/съоръжение за съхранение и/или зареждане с течно гориво, включва:

1. идентификационни данни за задълженото лице (пълно наименование/трите имена, ЕИК от Търговския регистър/ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ);

2. адрес по чл. 8 от ДОПК;

3. код и наименование на икономическата дейност по КИД-2008;

4. общо изразходвано количество гориво за предходната година;

5. местонахождение на съда/съоръжението;

6. вид на съда/съоръжението;

7. обем/вместимост на съда/съоръжението по т. 6;

8. вид на горивото и мерна единица;

9. предназначение на горивото;

10. регистрационен номер на стопанисваната мобилна цистерна за зареждане;

11. дата (година), от която се стопанисва съдът/съоръжението.

Основната цел на приетите промени в наредбата е да се идентифицират обектите и съдовете от които се извършва зареждане за собствени нужди на превозни средства, машини, съоръжения и друга техника, за осъществяване на ефективен превантивен и последващ контрол от приходната администрация.

Източник: Министерство на финансите