• ТРЗ и ЛС

  Трудов договор, Граждански договор, ДУК, Допълнително споразумение, Други договор, Назначаване, Освобождаване, Заплати, Осигуровки, Отпуски, Болнични, Майчинство, Декларация 1 и 6, УП1, УП2 и УП3, Сомоосигуряващи се, Консултации...
  +Виж още
 • Данъци

  Данъчни декларации на физически лица, Сметки за изплатени суми, Служебни бележки по чл.45, Справки по чл.73, Договор за неам, Консултации...
  +Виж още
 • Полезно

  Декларации по по чл.348, ал.2, ал.3 от КТ за трудова книжка, Декларация съгласие лични данни, Договор за наем, Трудов договор, Допълнително споразумение към Трудов договор, Договор за управление, Договор за счетовоно-консултантски услуги, Молби за назначаване, отпуска, обезщетени, напускане и други...
  +Виж още
 • 1
 • 2
 • 3
 • Новини
 • Популярно
 • Актуално
 • Свържете се с нас
EU-HR

Развитие на човешките ресурси

ЕК одобри Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ до 2020 г.

Средствата ще се използват за увеличаване на заетостта и социално приобщаване на хората.

 
HumanResources

HR мениджърите у нас

Над 50% от HR мениджърите у нас не планират да наемат нови служители.

Най-ангажирани към работодателя са служителите от фармацевтичната индустрията, следвани от ИТ сектора.

 
phone

ДЖИ ЕНД КЕЙ КОНСУЛТ

София 1000

Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мобилен: 0884945666

 

 

За нас

logo-green-1GandKconsul.com извършва финансово-счетоводни и консултантски дейности: ТРЗ, ДАНЪЦИ, ДДС, ЗБУТ и ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ...
Прочети още за нас +

G and K CONSULT

EU-HRСредствата ще се използват за увеличаване на заетостта и социално приобщаване на хората.

Европейската комисия е одобрила оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" за България за периода 2014-2020 година. Посочени са приоритетите и целите, за които ще бъдат похарчени 1,092 млрд. евро. От тях  939 млн. евро ще бъдат отпуснати от бюджета на ЕС, предаде БТА.

"България вече може да усвоява средства от новите програми, финансирани от структурните фондове на ЕС, обясни заместник-председателят на ЕК Кристалина Георгиева. Уверена съм, че парите по новата програма от социалния фонд ще бъдат използвани ефективно", допълва тя. Комисията ще работи в партньорство с България, за да може тези средства да помагат на хората да си намерят работа и по-успешно да се приобщят към обществото, отбелязва българският еврокомисар.

"Това е първата одобрена програма за България за периода до 2020 г. по европейските структурни и инвестиционни фондове", припомни и комисарят за заетостта, обществените въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариане Тисен. По нейните думи това показва решимостта на България да се заеме приоритетно с трайните предизвикателства в областта на заетостта и социалното приобщаване, и да ускори развитието на своя човешки капитал.

Програмата, съфинансирана от Европейския социален фонд, има две общи цели - увеличаването на заетостта и намаляването на т. нар. социално изключване и равнището на бедността. Вложенията ще бъдат насочени към увеличаването на заетостта, което ще бъде постигнато чрез проекти за около 550 милиона евро. Те ще бъдат насочени към подобряването на достъпа до работни места и подпомагащи трайно безработните и младите хора. Ключова роля ще играе подобряването на работата на обществените служби за безработни.

Около 286 милиона евро са предвидени за мерки за социално приобщаване. Те ще бъдат насочени към по-младите и по-възрастните граждани, хората с увреждания и малцинствата, например ромската общност. Ще бъдат насърчавани социалното предприемачество и достъпът до професионално обучение, както и подобряването на достъпа до здравно обслужване и социални грижи.

По оперативната програма ще бъдат финансирани също подобрения на обществените услуги в областта на заетостта, социалните въпроси и здравното обслужване. Финансирането на международен обмен на опит ще допринесе за постигането на тези цели, пише в съобщението. В периода на финансирането се очаква чрез програмата да бъде подобрена квалификацията на около 100 000 души, да се даде работа на 28 000 търсещи заетост.

По този начин ще се помогне и на над 17 000 млади хора чрез мерки в областта на заетостта и обучението. От възможностите за обучение през целия живот ще се възползват около 160 000 души, а няколко хиляди деца, включително с увреждания, ще получат по-добър достъп до здравно обслужване.

За разкриването на нови работни места и осигуряване на по-висока и по-качествена заетост са предвидени 59% от бюджета на програмата, с което ще се постигне заетост на продължително безработни и неактивни лица на възраст между 34-50 г., на лица с ниско образование от всички възрастови групи, както и на лица над 54 г., допълват от МТСП.

Предприятията ще бъдат подкрепени за адаптиране на човешките ресурси в приоритетни за страната отрасли, като се осигурят инвестиции за подобряване на условията на труд и организацията на труда.

За намаляване на младежката безработица са предвидени около 110 милиона по инициативата „Младежка заетост“ за реализиране на мерки за устойчива интеграция на пазара на труда на младите хора между 15 и 29 г., които не са нито в заетост, нито в образование или обучение.

За намаляване на високия риск от бедност и социално изключване са отделени 31% от бюджета на Програмата. Те ще бъдат насочени към хората с увреждания, осигуряване на по-високо качество на живот на децата, на маргинализираните общности като ромите. Ще се осигури предоставяне на услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания над 18 г., както и за лицата над 65 г., които са в невъзможност за самообслужване.

Близо 86 милиона лева ще бъдат използвани за модернизиране на публичните политики в сферата на социалното включване, здравеопазването, недискриминацията, равните възможности и условията на труд.