HR мениджърите у нас

HumanResourcesЕдва 4% от мениджърите по човешки ресурси планират намаление на персонала в следващите няколко години, задържане на настоящия брой служители предвиждат 54%, а постепенно увеличаване на персонала – 42%. Това показва годишното проучване на консултантската компания Аон България, съобщават от там.

В проучването през 2014 година се включени общо 56 компании от 12 индустрии. Близо 14 500 служители са споделили мнението си за своя работодател и 456 топ мениджъри са оценили компаниите, които управляват.

Половината от участващите компании попадат в категория "средни" с между 250 и 1000 служители на пълен работен ден, следвани от категория малки компании (38%) с до 250 служители и големи компании (12%) с повече от 1000 служители.
Нивото на ангажираност на служителите е обратно пропорционално на големината на компаниите, в които работят, сочат резултатите от 2014 година. При малките компании средното ниво на ангажираност е 66%, при средните то е 64%, а при големите – 44%.

Най-ангажирани са служителите от фармацевтичната индустрията, следвани от ИТ сектора и производствения сектор. Повече от половината служители в тези компании говорят положително за своя работодател, искат да продължат да работят при него в дългосрочен план и влагат много повече допълнителни усилия в работата си всеки ден, което допринася за бизнес успеха, отчита проучването.

Служителите от 25 до 29 години в България са с най-ниската ангажираност (52%), на фона на останалите възрастови групи. Най-ниско оценени са факторите заплащане и признанието, което получават от своя работодател.
Оказва се обаче, че всеки втори служител у нас не е запознат с възможностите, които има по отношение на кариерното си развитие и израстване в компанията, в която работи.

Неудовлетвореността от заплащането е свързано с несъответствието с приноса на служителите в компанията – само 46% от изследваните служители са съгласни, че заплащането, което получават, съответства на приноса им в компанията.

Според всеки втори служител допълнителните придобивки, които работодателят му предоставя, не съответстват на нуждите му, показва проучването.